Spotkanie z autorami książki „Quis ut Deus”

Serdecznie zapraszamy do Czytelni Czasopism, w której w sobotę 26 listopada o godzinie 17:00 gościć będziemy: ks. Henryka Burgiela, Aleksandrę Czaję i Agnieszkę Swobodę – autorów książki „Quis ut Deus : dzieje parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze do roku 2010”.

***

Ks. Henryk Bksiążkaurgiel – kapłan diecezji gliwickiej pochodzący z parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, mgr teologii i absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, mgr-lic. prawa kanonicznego i absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sędzia i obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Gliwicach.

Aleksandra Czaja – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji – kierunek ekonomia. Pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu. Z parafią związana od najmłodszych lat – animatorka Ruchu Światło-Życie, redaktor gazetki parafialnej Pod przewodem Św. Michała Archanioła, członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Agnieszka Swoboda – mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz oligofrenopedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z parafią związana od urodzenia – animatorka wspólnoty Dzieci Maryi oraz członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Prywatnie żona i mama.