Regulamin Galerii Antresola

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej
Regulamin Czytelni Czasopism
Regulamin Czytelni Internetowej
Regulamin Galerii Antresola
Regulamin Filii

 1. Galeria dostępna jest dla twórców różnych środowisk artystycznych Tarnowskich Gór oraz artystów z całej Polski i innych krajów.
 2. W Galerii organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych.
 3. Dopuszcza się ekspozycje malarskie, graficzne, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie i inne formy przestrzenne.
 4. Prace przekazywane na wystawę przez twórców winny być oprawione zgodnie z zasadami ekspozycji, z wymogami dla danej techniki artystycznej oraz dostosowane do możliwości technicznych eksponowania ich w Galerii.
 5. O terminie dostarczenia prac i materiałów przez twórców decydują Ewa Rakowska,
  Ewa Kocyga -Wach.
 6. Wystawiający twórcy zobowiązani są do montażu ekspozycji zgodnie z własną wizją oraz możliwościami Galerii najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia ekspozycji.
 7. Każdy z twórców zobowiązany jest do odbioru eksponowanych prac w terminie 2 dni od dnia zakończenia wystawy. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie po upływie ww. terminu.
 8. Prezentacja wystaw w Galerii Antresola jest bezpłatna.
 9. Twórcy we własnym zakresie przygotowują wernisaż wystawy, Biblioteka zapewnia jedynie prosty poczęstunek (kawa, herbata).
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność wystawionych przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez twórców.
 11. Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku.

Wniosek o udostępnienie Galerii Antresola do pobrania>>>