REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej
Regulamin Czytelni Czasopism
Regulamin Czytelni Internetowej
Regulamin Galerii Antresola
Regulamin Filii

 1. Z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po wpisaniu się do zeszytu udostępnień.
 2. Udostępnianie na miejscu zbiorów jest nieodpłatne.
 3. Istnieje możliwość wypożyczania archiwalnych numerów czasopism do domu.
 4. Warunkiem wypożyczenia czasopism archiwalnych jest założenie karty czytelnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz podpisanie zgody na wykorzystanie danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.).
 5. Czasopisma z Czytelni można wypożyczać na okres 1 tygodnia.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 egz. czasopism.
 7. Okres wypożyczenia czasopism można przedłużać telefonicznie lub przychodząc do biblioteki.
 8. Za niezwrócone w terminie czasopisma pobiera się karę
  w wysokości 0,50 zł. za jeden dzień zwłoki. Koszt wysłanego upomnienia doliczany jest do kwoty kary.I upomnienie – 3,00 zł. II upomnienie – 6,00 zł. III upomnienie – 9,00 zł.
 9. Za pobrane kary Czytelnia prenumeruje dodatkowe tytuły czasopism.
 10. Z Czytelni Czasopism nie wypożyczane są do domu następujące tytuły czasopism:
  Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Zachodni, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Sport, Rzeczpospolita, Gwarek, czasopisma regionalne.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych czasopism.
 12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie, które jest równowartością ceny czasopisma.
 13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, niszczenie, częste niezwracanie czasopism w terminie) na stałe pozbawiony z prawa korzystania z biblioteki. Decyzję podejmuje kierownik Czytelni Czasopism.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011r.

Indeks czasopism udostępnianych w Czytelni Czasopism znajdziesz tutaj