Noc Bibliotek: wymiana książkowa

Noc Bibliotek, 2017 r.

W ramach Nocy Bibliotek zapraszamy do udziału w wymianie książkowej.

Zasady wymiany:

1) Wymianę książkową organizują Śląscy Blogerzy Książkowi we współpracy z MBP im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach;

2) Organizatorzy akcji w żaden sposób nie zarabiają na tej akcji oraz nie czerpią z niej żadnych innych profitów;

3) „Ile przynosisz tyle wynosisz” to główna zasada akcji;

4) Książki wymieniamy w trzech kategoriach (ze względu na datę wydania książki): I kategoria to roczniki 2000 – 2008, II kategoria to roczniki 2009 – 2017, III kategoria to książki młodzieżowe wydane w latach 2000-2017;

5) Wymieniamy tylko beletrystykę dla dorosłych oraz dla młodzieży. Nie przyjmujemy książek dla dzieci, podręczników, poradników, komiksów itp. Przyniesione książki powinny być w dobrym stanie;

6) Wymiana odbywa się „z ręki do ręki” – jeśli zainteresuje nas dana pozycja na stoliku z danej kategorii to wymieniamy ją na własne książki z tej samej kategorii (decyduje rok wydania);

7) Wraz z oddaniem książek na wymianę uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu;

8) W sprawach, które pomija powyższy regulamin decyzję podejmują Śląscy Blogerzy Książkowi.

Śląscy Blogerzy Książkowi