Konkurs „OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2017”

opowiadania tarnogórskie 2017

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach ogłaszają
konkurs literacki pt. OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2017.

 

Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec miasta i powiatu tarnogórskiego, który ukończył 16 lat. Opowiadania konkursowe muszą być tematycznie związane
z Tarnowskimi Górami.

Na prace czekamy od 24 kwietnia do 25 września 2017 r.

Można je składać w sekretariacie Biblioteki lub przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Na zwycięzców czekają 3 nagrody pieniężne oraz publikacja nagrodzonej pierwszym miejscem pracy w lokalnej prasie i na stronie internetowej Biblioteki.

Regulamin konkursu literackiego-Opowiadania Tarnogórskie 2017
Załączniki do regulaminu