Konkurs „Kocham Cię Książko”

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza – Filia nr 1 wraz z Biblioteką Szkolną SP nr 5 w Lasowicach

25 października zaprosiła dzieci do udziału w turnieju pt.: KOCHAM CIĘ KSIĄŻKO

Konkurs, wzorowany na telewizyjnym programie „Kocham Cię Polsko”, odbył się na sali gimnastycznej szkoły. Głównym celem zorganizowanego turnieju była popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie dobrych nawyków czytelniczych.