Koncert „Z wiolonczelą przez epoki” (wstęp wolny)

Serdecznie zapraszamy na koncert Oliwii Meiser oraz Malwiny Turoń „Z wiolonczelą przez epoki”, który odbędzie się w sobotę 12 listopada o godzinie 17:00 w Czytelni Czasopism.

oliwia meiserOliwia Meiser – Urodzona w 1998 roku wiolonczelistka rozpoczęła swoją przygodę z instrumentem w wieku siedmiu lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.
w Bytomiu. Od tamtej pory gra na wiolonczeli jest jej największą pasją.
Obecnie Oliwia uczy się w klasie adk dr Natalii Kurzac – Kotuli. Wiolonczelistka osiąga sukcesy zarówno w Polsce jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia.Wśród najnowszych osiągnięć wymienić można tytuł Złotej Laureatki 8 edycji festiwalu SVIREL na Słowenii, I miejsce na XXIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych, a także I miejsce na 11. Międzynarodowym Konkursie im. Antonio Janigro na Chorwacji.
Wiolonczelistka bierze regularnie udział w kursach mistrzowskich w Europie. Swoją
wiedzę poszerzała podczas warsztatów w klasach profesorów takich jak Jens Peter Maintz, Louise Hopkins i Timora Rosler. Oliwia jest czynną uczestniczką projektu nowoczesnego kształcenia muzycznego Europa u Bram, w ramach którego pracowała pod okiem znanych pedagodów (Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Philippe Muller). Występowała na scenie Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej oraz w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. Koncertowała ze Słowacką Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Capella Istroploitana, Francingena Chamber Orchestra oraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej.
Oliwia jest bardzo aktywna w dziedzinie kameralistyki. od ośmiu lat występuje wraz
z triem fortepianowym, a w latach 2011-2014 była członkinią kwartetu fortepianowego oraz kwartetu smyczkowego Sine Nomine. Najważniejszymi osiągnięciami zespołowymi są I miejsce na XII i XI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola
i Antoniego Szafranków, I miejsce na XVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych – Jawor 2015, I miejsce i nagroda za najlepsze wykonanie utworu napisanego w XX lub XXI w. na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w grze na instrumentach smyczkowych ,,Talents for Europe”. Wiolonczelistka jest również koncertmistrzynią Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej.
W kwietniu 2016 roku uczennica została dopuszczona do udziału w dwudziestej edycji
programu Morningside Music Bridge w Pekinie oraz do Cello Akademie Rutesheim –
odbywającego się w listopadzie festiwalu muzyki wiolonczelowej. Oliwia jest ponadto
wielokrotną laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia oraz stypendystką Centrum
Edukacji Artystyczne, Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Otrzymała także Nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia ,,Wena” 2015.

malwina turonMalwina Turoń – urodziła się 5 maja 1997 roku w Rudzie Śląskiej. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Bytomiu w klasie wiolonczeli mgr Krystiana Kowola. Następnie naukę kontynuowała w OSM I i II stopnia w Bytomiu, a jej pedagogiem prowadzącym był mgr Bernard Sczendzina. W tym okresie realizowała również przez 2 lata fakultet wiolonczela barokowa pod kierunkiem mgr Marii Misiarz. Obecnie jest studentką adt dr Natalii Kurzac- Kotuli na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Dotychczasowa edukacja przyniosła artystce doświadczenie w grze solowej, kameralnej i orkiestrowej, jak również, w ramach kursów i warsztatów, umożliwiła kontakt z wybitnymi wiolonczelistami jak np. Jelena Ocic, Adam Krzeszowiec, Roberto Trainini. Jakob Kullberg, Cecylia Barczyk, czy Tomasz Zięba.

 

Wstęp wolny.

koncert