„Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”

12 stycznia w Filii nr 12 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”. Lekturze książki pt. „Miś Remiś jest zazdrosny” towarzyszyła zabawa dydaktyczo-edukacyjna.