Filia nr 9: Klub Czytelniczek w Strzybnicy

Po wakacyjnej przerwie, 24 września, czytelniczki ze Strzybnicy wznowiły spotkania w naszym klubie. Omawiały wakacyjne lektury, zapoznały się z nowo zakupionymi książkami.

Bibliotekarka zaprezentowała książkę L. Genovy pt. „Motyl „. Tematyka powieści wznieciła dyskusję na temat choroby Alzheimera, starości i przemijania. Uczestniczki spotkania doszły do wspólnego wniosku, że ciężką chorobę można przeżywać z godnością, ale trzeba mieć wsparcie wśród najbliższych.

lisa_genova_motyl