Dziękujemy!

KsiążkiSerdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać bibliotece dary książkowe.

Dzięki wsparciu naszych Czytelników zbiory placówki centralnej oraz filii wzbogaciły się w 2015 r. o 1505 książek o łącznej wartości 16424,67 zł.