Dyskusyjny Klub Książki – 26 październik 2012 , J. Hen „Najpiękniejsze lata”

Na spotkaniu, które odbyło się 26 października, dyskutowano o książce: J. Hen „Najpiękniejsze lata”.